De Edegemse Zaalvoetbal vzw besteedt veel zorg en aandacht aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie.

 

De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

 

Daarom kan de Edegemse Zaalvoetballiga vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

Wanneer de Edegemse Zaalvoetballiga vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de Edegemse Zaalvoetballiga vzw onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

 

In het geval dat er linken tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met zoekinstrumenten, is de Edegemse Zaalvoetballiga vzw niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eénieder die gebruik maakt van deze opzoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de Edegemse Zaalvoetballiga vzw geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

 

De Edegemse Zaalvoetballiga vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

 

De Edegemse Zaalvoetballiga vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren , af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

© Edegemse Zaalvoetballiga vzw